Trang 1315, kết quả từ 13141 tới 13150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Đình Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Trực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 17/11/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Đình Lãm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Lãm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 31/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Cảnh Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cảnh Trương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 19/9/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Liêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Liêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 20/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Bá Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 23/3/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Bá Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Hanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 25/10/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Hoang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hoang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 2/12/1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Bá Khoản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Khoản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 23/10/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Đình Trản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Trản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 10/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Cảnh Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cảnh Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 19/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...131013111312131313141315131613171318...74341