Trang 1319, kết quả từ 13181 tới 13190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đồng chí : Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí : Thường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Linh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đình Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Thế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Hát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Xuân Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 16/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Tín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 27/6/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Kim Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Kim Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 2/8/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Phú Trọn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phú Trọn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Khuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Khuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...131413151316131713181319132013211322...74341