Trang 1335, kết quả từ 13341 tới 13350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đồng chí: Lâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Lâu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Mồng Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mồng Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 3/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Quách Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lữ Văn Khũn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lữ Văn Khũn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Dỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Dỵ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hà Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Lập, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đình Khiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Khiển, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỷ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Thế Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thế Giới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đình Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...133013311332133313341335133613371338...74341