Trang 1334, kết quả từ 13331 tới 13340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại Tiên Thủy - Xã Tiên Thủy - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nghiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Khánh Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khánh Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Hùng Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hùng Yến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 5/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Tiến Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Tiến Diệp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...132913301331133213331334133513361337...74341