Trang 1336, kết quả từ 13351 tới 13360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Anh Bân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Anh Bân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Xuân Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Viết Tam ( Ngô )

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Tam ( Ngô ), nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Đình Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đình Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Sỹ Hường ( Đường)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Hường ( Đường), nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Quốc Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quốc Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...133113321333133413351336133713381339...74341