Trang 1346, kết quả từ 13451 tới 13460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Thị Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Xuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 25/5/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Kim Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Kim Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1/12/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Văn Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Cẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 17/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Mại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mại, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Duy Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Duy Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Trường Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trường Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...134113421343134413451346134713481349...74341