Trang 1347, kết quả từ 13461 tới 13470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Trưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Trưởng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoàn Hoa Thám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Hoa Thám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Thị Thỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Thỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 3/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 30/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đãng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đãng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Hoằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hoằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...134213431344134513461347134813491350...74341