Trang 1363, kết quả từ 13621 tới 13630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Bá Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Lục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Thái Doãn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Doãn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Hữu Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Hậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Phướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Phướng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Thị Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Thị Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Thị Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị Kỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Thanh Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Cận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Cận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...135813591360136113621363136413651366...74341