Trang 1375, kết quả từ 13741 tới 13750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Hùng Vương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hùng Vương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tạ Văn Chế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Chế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bẳng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Lam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Lam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Quản Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quản Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đức Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...137013711372137313741375137613771378...74341