Trang 1377, kết quả từ 13761 tới 13770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Văn Toa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Toa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Văn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Xuân Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hà Văn Mây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Mây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Cương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Dôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Dôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Phan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tố Uyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tố Uyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...137213731374137513761377137813791380...74341