Trang 1372, kết quả từ 13711 tới 13720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chu Văn Trác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Trác, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Huy Nhàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Huy Nhàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Lang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thế Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Huy Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Huy Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Huy Trác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Huy Trác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...136713681369137013711372137313741375...74341