Trang 1373, kết quả từ 13721 tới 13730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phẫn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Ngãi Đăng - Xã Ngãi Đăng - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Sức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Trọng Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Trọng Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Phúc Tuy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phúc Tuy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Chu Văn Đậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Đậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Quang Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...136813691370137113721373137413751376...74341