Trang 1376, kết quả từ 13751 tới 13760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Đức Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Lân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Mơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Mơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lý Văn Tắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Tắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Viết Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Viết Giáp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Trọng Dọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Dọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quang Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Ninh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Duy Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Tý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phổng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phổng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...137113721373137413751376137713781379...74341