Trang 1370, kết quả từ 13691 tới 13700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Cao Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cao Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Bửu Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bửu Kiếm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Đình Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Dân Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dân Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thiện Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiện Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Hùng Vương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Hùng Vương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Tiến Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Tiến Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...136513661367136813691370137113721373...74341