Trang 1379, kết quả từ 13781 tới 13790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Xuân Chuyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Chuyển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chu Văn Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Đinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Xuân Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Công Hàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Hàm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Xuân Thà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Thà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Duy Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Duy Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Quốc Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Quốc Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Từ Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Văn Mai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...137413751376137713781379138013811382...74341