Trang 1381, kết quả từ 13801 tới 13810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tạ Đăng Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Đăng Tăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Thừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Thừa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Đình Hớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Hớn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Hải Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hải Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...137613771378137913801381138213831384...74341