Trang 1382, kết quả từ 13811 tới 13820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Suốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Suốt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Lung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Ang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Lai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Tống Văn Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Hanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Châu Văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Lục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Quý Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quý Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Luân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Thanh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thanh Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...137713781379138013811382138313841385...74341