Trang 1384, kết quả từ 13831 tới 13840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Chín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Uông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Uông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Huy Trào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Trào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Xuân Nhuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Nhuệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Xuân Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Niên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Minh Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Bách, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...137913801381138213831384138513861387...74341