Trang 1383, kết quả từ 13821 tới 13830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Trung Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tạ Đình Chờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Đình Chờ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1949, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phẩm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hoành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1/7/, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...137813791380138113821383138413851386...74341