Trang 1385, kết quả từ 13841 tới 13850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Trọng Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Mạnh Xuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mạnh Xuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1/7/, hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vữ Trung Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vữ Trung Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Xuân Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Hanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Minh Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Khương Huy Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khương Huy Phan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Quế Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quế Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...138013811382138313841385138613871388...74341