Trang 1386, kết quả từ 13851 tới 13860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Ngọc Liễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Liễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Quang Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Hữu Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hữu Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Duy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Minh Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Minh Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Tiến Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Tiến Kim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Mạnh Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mạnh Hợp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...138113821383138413851386138713881389...74341