Trang 1387, kết quả từ 13861 tới 13870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Văn Tặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Tặng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Đình Ước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Ước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Đình Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Trương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Tiến Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tiến Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đinh Văn Vị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Vị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Quyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quyệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Tấn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Tấn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Duy Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Duy Ngân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...138213831384138513861387138813891390...74341