Trang 1389, kết quả từ 13881 tới 13890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Ngọc Liễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Liễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Xương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Xương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Pha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Pha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/11/1964, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyện Văn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyện Văn On, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/6/1960, hiện đang yên nghỉ tại Phước Mỹ Trung - Xã Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Phạm Đình Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...138413851386138713881389139013911392...74341