Trang 1390, kết quả từ 13891 tới 13900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Vĩnh Bàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Vĩnh Bàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Mạnh Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mạnh Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trịnh Ngọc Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ngọc Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Như

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Như, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Văn Thơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Thơi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Miên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Miên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Ngọc Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Ty, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Văn Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Đinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...138513861387138813891390139113921393...74341