Trang 1392, kết quả từ 13911 tới 13920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Minh Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Vũ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đồng chí: Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Thể, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trịnh Trung Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Trung Dương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Chữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Đức Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Đoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Xuân Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đoàn Bá Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Bá Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...138713881389139013911392139313941395...74341