Trang 1391, kết quả từ 13901 tới 13910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Chí Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Chí Kiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Minh Huyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Minh Huyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Xuân Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Đô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Mạnh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Mạnh Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Xuân Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Vũ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...138613871388138913901391139213931394...74341