Trang 1393, kết quả từ 13921 tới 13930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Hải Lạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hải Lạng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Hữu Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Xuân Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Nghiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Hữu Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hữu Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trịnh Ngọc Tuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ngọc Tuý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...138813891390139113921393139413951396...74341