Trang 1409, kết quả từ 14081 tới 14090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Khứ Xuân Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khứ Xuân Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Công Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Đức Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Độ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Đình Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Quang Khứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quang Khứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Ngọc Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 5/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đức Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Mô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...140414051406140714081409141014111412...74341