Trang 1410, kết quả từ 14091 tới 14100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Xuân Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Luận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đức Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Hành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khuất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 12/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Thất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Minh Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Hải Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hải Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Xuân Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...140514061407140814091410141114121413...74341