Trang 1413, kết quả từ 14121 tới 14130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Huy Thục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huy Thục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trịnh Bá Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Bá Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đào Văn Vang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Vang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Dụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Dụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...140814091410141114121413141414151416...74341