Trang 1412, kết quả từ 14111 tới 14120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Huy Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Huy Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Phạm Đình Tiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Tiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Triệu Văn Vương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Vương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Xuân Ngãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Ngãi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Huy Dĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huy Dĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Văn Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...140714081409141014111412141314141415...74341