Trang 1415, kết quả từ 14141 tới 14150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Danh Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Danh Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Chuyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Chuyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 23/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 12/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Xân Bồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xân Bồi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 12/11/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Thị Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thị Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 3/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thỏn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thỏn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 13/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 12/1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...141014111412141314141415141614171418...74341