Trang 1416, kết quả từ 14151 tới 14160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đình Dụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Dụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Xuân Bàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Bàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 23/1/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Thị Miễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Miễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 30/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đình Bài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Bài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 5/2/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đình Duận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Duận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Bút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 7/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Văn Quang Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Quang Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 5/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Đình Huề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Huề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...141114121413141414151416141714181419...74341