Trang 1417, kết quả từ 14161 tới 14170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đình Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 2/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thị Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 27/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn ở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ở, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn ớ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn ớ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/1981, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn ỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trịnh Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 22/3/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn ở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ở, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn ỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Đỗ Dạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Dạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Đình Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...141214131414141514161417141814191420...74341