Trang 1418, kết quả từ 14171 tới 14180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Liễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Liễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thọ Thỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thọ Thỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 5/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Thị Thuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Thuý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/7/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Gia, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Phòng Ngự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Phòng Ngự, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An - Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...141314141415141614171418141914201421...74341