Trang 1470, kết quả từ 14691 tới 14700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Phước Xương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Phước Xương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Dùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Dùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thanh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đậu Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Toại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Toại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Dinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 5/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗng Đình Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đình Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Danh Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Danh Dục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...146514661467146814691470147114721473...74341