Trang 1465, kết quả từ 14641 tới 14650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn May

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn May, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Trị Vị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Trị Vị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Hùng Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hùng Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Quách Duy Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Duy Tích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Thị Trước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Trước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Sĩ Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Sĩ Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Công Dụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Công Dụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...146014611462146314641465146614671468...74341