Trang 1469, kết quả từ 14681 tới 14690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Xuân Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Xuân Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Kim Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Như Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Tạ Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Duy Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...146414651466146714681469147014711472...74341