Trang 1468, kết quả từ 14671 tới 14680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tứ Đức Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tứ Đức Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Mãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Mãi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Đình Tiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Tiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Vị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Quang Đãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Đãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 27/4/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Tiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...146314641465146614671468146914701471...74341