Trang 1466, kết quả từ 14651 tới 14660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đăng Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thị Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Huynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 4/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 10/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Minh Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Minh Nguyệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Niêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Niêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Châu Bình - Xã Châu Bình - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Bùi Phước Mật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Phước Mật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 3/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Niêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Niêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...146114621463146414651466146714681469...74341