Trang 1471, kết quả từ 14701 tới 14710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đậu Xuân Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Xuân Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Văn Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Tuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Trung Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Trung Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...146614671468146914701471147214731474...74341