Trang 1467, kết quả từ 14661 tới 14670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ni

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ni, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 22/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Tấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Tấm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ni

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ni, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/11/1963, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phùng Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Ngọc Thinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Thinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Nguyễn Bưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Sĩ Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sĩ Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...146214631464146514661467146814691470...74341