Trang 1472, kết quả từ 14711 tới 14720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 18/12/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Hiền Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Hiền Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ni

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ni, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 14/1/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhựt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhựt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...146714681469147014711472147314741475...74341