Trang 1474, kết quả từ 14731 tới 14740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Ngọc Thoản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Ngọc Thoản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thái Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thái Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chương Ngọc Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chương Ngọc Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Thị Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Sĩ Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sĩ Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Quang Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Duy Vang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Duy Vang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Ngọc Tỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Tỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Khánh Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Khánh Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...146914701471147214731474147514761477...74341