Trang 1475, kết quả từ 14741 tới 14750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Toán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Phước Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Hiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Mậu Lơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mậu Lơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Ngọc Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Như Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Như Dinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Khắc Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Khắc Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Thị Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 28/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...147014711472147314741475147614771478...74341