Trang 1477, kết quả từ 14761 tới 14770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Quốc Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Ngọc Tỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Ngọc Tỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 6/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Diệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Thị Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Trung Ngưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Ngưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Xô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Xô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thanh Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 21/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...147214731474147514761477147814791480...74341