Trang 1476, kết quả từ 14751 tới 14760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Hồng Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Minh Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Minh Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Anh Vang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Anh Vang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Phúc Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phúc Liêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Quang Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Diên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Đoàn Ước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đoàn Ước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Văn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Toán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...147114721473147414751476147714781479...74341