Trang 1478, kết quả từ 14771 tới 14780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhựt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhựt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1963, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hởi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhựt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhựt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1961, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhứt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Quới Sơn - Xã Quới Sơn - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Bổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bổn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 14/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhứt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhứt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Ngô Đức Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đức Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...147314741475147614771478147914801481...74341