Trang 1479, kết quả từ 14781 tới 14790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vi Văn Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Huy Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Huy Bản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 19/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hà Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đình Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đậu Công Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Công Triều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Mai Văn Don

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Don, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Giai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Giai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...147414751476147714781479148014811482...74341