Trang 1480, kết quả từ 14791 tới 14800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Tụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Hữu Giả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Giả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đồng Văn Dô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Văn Dô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...147514761477147814791480148114821483...74341